Pakutavad teenused

Vardi Metsaühistu pakub liikmetele järgnevaid teenuseid:

1. Metsamajandamiskavade tellimine
2. Metsanduslik nõustamine
3. Raietööde korraldamine ja metsamaterjali turustamine
4. Metsauuendustööde korraldamine ja istutusmaterjali tellimine
5. Abistame metsanduslike toetuste taotlemisel
6. Teabe edastamine, teabepäevade korraldamine
7. Metsakinnistu ja kasvava metsa raieõiguse müügi enampakkumise korraldamine

Rohkem infot teenuste kohta:

Märt Linnamägi
tel: 5556 0125
e-mail: vardi@vardi.ee