Vardi Metsaühistust

Vardi Metsaühistu on asutatud 2002. aastal Nissi (Saue) ja Märjamaa valla metsaomanike eestvedamisel. 2022 aasta detsembri seisuga kuulub metsaühistusse 753 liiget, metsamaa kogupindalaga ca 20 960 hektarit.

Vardi Metsaühistu põhitegevus on liikmete koostöö koordineerimine metsamajanduse, metsakasvatuse, metsakaitse, metsa kõrvalkasutuse, metsa melioratsiooni, metsateede ehituse ja hoolduse, jahimajanduse ja turismi ning metsasaaduste varumise ümbertöötlemise ja turustamise alal. Vardi Metsaühistu põhiline tegevuspiirkond on Harju- ja Raplamaa.

Alates 5.detsembrist 2018 on Vardi Erametsaseltsi uueks nimeks Vardi Metsaühistu.
Nimevahetus on ajendatud soovist sarnase tegevusega organisatsioonide pilti ühtlustada.


Liikmed

Vardi Metsaühistu liikmeks võivad astuda kõik erametsaomanikud, nii füüsilised kui ka juriidilised isikud. Metsamaa suurus ei ole määrav. Liikmeks astumise avalduse blankett on leitav aadressilt: https://vardi.ee/liikmed


Üldkoosolek

Vardi Metsaühistu üldkoosolek on ühingu kõrgem juhtimisorgan. Üldkoosolek toimub igal aastal esimesel aprillikuu laupäeval kell 12:00 Varbola Rahvamajas (Varbola küla, Märjamaa vald, Raplamaa).


Juhatus

Vardi Metsaühistu igapäevast tööd kordineerib juhatus.

Miks on oluline maaomanikul kuuluda metsaühistusse?

Igasugune metsamajanduslik töö nõuab asjatundlikku ja head suhtumist. Metsaomanikul tekib metsa majandamisel hulgaliselt küsimusi ja probleeme, kus  lahenduste leidmisel on abiks metsaühistu. Meie kaudu saad küsida nõu ning abi erinevate metsamajanduslike tegevuste planeerimisel ja teostamisel ning abikätt metsanduslike toetuste taotlemisel. Alates 2003. aastast oleme teinud koostööd ümbruskonna jahimeeste seltsidega, et tagada metsade järelvalve ka neile metsaomanikele, kes elavad oma metsast kaugel.


Millised on metsaomaniku kohustused?

Metsaomaniku peamiseks kohustuseks on olla oma metsale hea peremees ja soovi korral aktiivne metsaühistu liige. Lisaks sellele kehtestas üldkoosolek liikmemaksuks 0.5 eurot/ha (miinimum aastane liikmemaks 15 eurot) aastas. Selle rahaga katab metsaühistu Eesti Erametsaliidu liikmemaksu ja osaliselt metsaühistu tegevuskulud. Ühistu liige on automaatselt ka Eesti Erametsaliidu liige.


Miks on oluline Vardi Metsaühistul kuuluda Eesti Erametsaliitu?

Eesti Erametsaliit on asutatud metsaomanike initsiatiivil esindamaks meid poliitilisel tasandil. On äärmiselt oluline, et iga metsaomanikuni jõuaks kohale teadmine selle organisatsiooni vajalikkusest. Mida rohkem on Eesti Erametsaliidul liikmeid seda enam arvestatakse selle organisatsiooni häält seadusloome protsessis. Olete kõik oodatud!


Vardi Metsaühistu tegevuspiirkond

Tegutseme kogu Rapla maakonna piires ning Harjumaal Saue ja Lääne-Harju vallas.

Uudiste arhiiv